Klubová výstava Slovensko Bernolákovo 2012.     2  x  šampion